TC ISSUED (2011-12)

Sr.No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
ENROLLMENT NO.
2215
2906
2036
2224
2589
2245
3105
211
M050
2637
2993
2633
160
2655
2871
2872
133
2219
2220
1528
3065
M278
M296
M338
M345
2997
3143
1949
1992
2549
489
2599
2764
513
2866
2891
1998
M272
3168
3380
3085
M374
2837
2838
M367
M414
2470
1127
2752
2774
2916
2917
2954
3074
3076
3084
3101
3166
M038
M151
M178
M185
M186
M187
M188
M189
M190
M191
M193
M194
M196
M198
M199
M202
M205
M206
M207
M208
M209
M210
M212
M213
M217
M218
M219
M222
M224
M226
M229
M233
M235
M236
M237
M238
M240
M241
M263
M265
M266
M267
M271
M274
M275
M280
M312
M323
M327
M331
M334
M347
M354
M360
M363
M384
M387
M423
M465
M203
M220
M361
1905
2176
2177
2269
2382
2398
2945
3030
3080
M318
74
1378
1631
1655
1862
2111
2242
2724
2913
2971
2992
318
938
M368
M440
1209
1280
1296
1564
1939
2031
2227
2425
2490
2641
2714
2739
2810
287
2940
3118
2228
1371
1432
2345
2883
2962
3000
3079
811
987
M192
M204
M273
M286
M395
M409
1304
1336
1841
1842
2263
2291
2620
2760
2761
2953
2956
3150
3151
3177
3183
826
986
M248
M381
1153
1291
1292
1362
1431
1592
1610
1624
1630
1771
1957
1958
2172
2207
2234
228
2286
2342
2592
2703
2811
3088
362
716
781
812
M120
M221
M227
M228
M243
M257
M276
M284
M320
M356
M378
M412
M413
M422
1346
1347
1713
2860
3163
3192
3193
883
M319
M332
M388
1097
1609
1861
M168
M201
M254
M293
M304
M307
M322
M337
M348
M365
M400
M424
1765
1766
1875
2101
M396
M404
1738
2178
2179
2292
2593
2671
2941
2942
301
302
405
407
449
480
490
503
511
549
745
840
925
CLASS
G9 B
G3 A
G8 C
G1 I
KG2 G
G5 D
G3 C
G6 E
KG1M A
G1 H
G1 J
G4 G
G6 C
G5 E
G5 B
G8 B
G9 C
G2 D
G6 C
G4 C
KG1 B
KG1M D
KG1M B
KG1M C
KG1M D
G1 A
KG1 A
G1 A
G1 A
KG2 G
G3 G
G5 A
G1 A
G9 E
KG1 D
KG1 D
G1 H
KG2M D
KG1 C
KG1 E
KG2 D
KG1M A
KG1 D
KG1 D
KG1M D
KG1M E
G1 A
G2 C
KG2 I
G1 H
G1 I
KG2 E
G1 B
KG2 E
G3 E
G2 F
KG2 C
KG2 B
KG2M B
KG2M A
KG2M B
KG2M A
KG2M C
KG2M A
KG2M B
KG2M A
KG2M B
KG2M A
KG2M A
KG2M B
KG2M B
KG2M B
KG2M A
KG2M B
KG2M A
KG2M B
KG2M A
KG2M A
KG2M A
KG2M B
KG2M B
KG2M A
KG2M B
KG2M B
KG2M C
KG2M C
KG2M C
KG2M C
KG2M C
KG2M C
KG2M C
KG2M C
KG2M C
KG2M A
KG2M B
KG2M B
KG2M D
KG2M D
KG2M D
KG2M D
KG2M D
KG2M D
KG2M D
KG2M D
KG1M B
KG1M C
KG2M A
KG1M C
KG2M D
KG2M D
KG2M D
KG2M D
KG1M D
KG2M D
KG1M D
KG2M D
KG1M A
KG2M B
KG2M C
KG2M C
G2 E
KG2 A
KG2 A
KG2 A
KG2 D
KG2 D
KG1 C
KG1 F
KG2 C
KG1M B
G7 D
G1 G
G4 C
G4 F
G1 H
G3 A
G4 A
G4 E
G2 I
G1 A
G1 A
G3 F
G3 B
PREKG A
PREKG A
G2 G
G4 C
G2 E
G3 B
G1 F
G2 I
G4 D
KG2 E
G2 B
G1 I
G3 E
G4 E
G3 B
G3 G
G1 K
G3 E
G1 E
G2 I
G3 F
G1 J
KG1 D
KG1 D
G1 A
G2 C
G4 D
G3 F
KG2M B
KG2M B
KG2M D
KG1M A
KG2M D
KG2M D
G6 E
G10 B
G1 D
G2 F
KG2 A
G8 B
G6 C
G7 E
G12 B
KG2 A
G2 D
G2 H
G5 F
G7 D
G1 G
G8 D
G5 A
KG2M B
KG1M A
G7 C
G8 B
G6 C
G8 C
G7 D
G6 F
G6 B
G10 B
G6 B
G8 D
G8 C
G7 C
G7 F
G6 C
G9 B
G8 D
G7 B
G6 D
G8 B
G6 B
G7 C
G6 B
G7 F
G6 F
G7 D
G8 B
KG2M B
KG2M C
KG2M C
KG2M C
KG2M C
KG2M D
KG2M D
KG1M A
KG2M C
KG2M C
PREKG A
KG2M B
KG2M C
KG2M A
G10 A
G12 B
G3 F
KG1 D
KG2 G
G1 F
G3 E
G10 C
KG2M A
KG2M C
KG2M A
G2 C
G3 E
G5 B
KG2M A
KG1M D
KG1M B
KG1M A
KG1M B
KG1M A
KG1M C
KG1M C
KG1M D
KG1M D
KG1M E
KG1M A
G6 G
G8 E
G1 E
G1 H
KG1M E
KG1M E
G3 G
G2 J
G3 H
G6 A
G3 H
G10 A
G1 B
G1 A
G10 A
G6 D
G12 B
G2 A
G12 A
G12 B
G12 A
G12 B
G11 A
G12 A
G12 A
G3 C
G12 A
NAME OF THE STUDENT
SAIRA SUHAIL
HANU GOPAN
ERINJERI RICHARD BENOY
ISHITTA IYER
THOMAS SUZANNE ANNA
NAIR ANAMIKA SUNIL
KUMAR SHREYA NANDA
RAKSITA SINGH
ADITYA KRISHNADAS
AHZAB JALEEL THARAYIL
MARIAM ADNAN
HANNAH SANTHOSH
SHOURYA SINGH
SAMAD BASIL ABDUL
SHIVASUBBRAMANIAM ARUMUGAM
SASHANGA ARUMUGAM
VERGHESE DERVIN SHANE
MULYIL SNEHA JOHN
MULYIL JASON JOHN
OSMAN MOHAMMAD ZAID
ABHIJIT BIDWAI AARAV
AJAY BIJU
ANSARI ZEBA FATIMA
DEVANSH VYAS
MANSOOR MAHNOOR CHAWDARY
MOHAMMAD MOOSA
PRASHANT PRATYUSH KUMAR
DSOUZA SIMRAN PERPETUA
KUMAR NANDAGOVIND JYOTHISH
KUMAR ADVAITH RAJESH
ARPITA VYAS
PALYAM MUATASIM AHMED
PULICKAL JEFFIN GEORGE
AHMED ARSHAD
PRANAV VRAJESH
ISMAIL AHMED
RISHAB RAMMOHAN
KUMAR SAGANA GANESH
AHMED ZAREEN FAIROOZ
SHALBIN SIMREN SARAH
BANU SHAIK ANFAL
LALITHYA RAAVI
RITVIK CHAWLA
BHAT DHAKSHITH RAGHURAM
MOHAMMED WASEEM
ZIDHAN MUHAMMAD ZAID
EAPEN ANGELA BEJOY
ANAUM
HEGDE ATARV PUSHPARAJ
SUJITH SATHISHKUMAR
REHAN AHMED
MOHAMMAD RAHAT
THRISHA VENUGOPAL
SUNILKUMAR SUPRITH
AHAMED MOHAMMED RAZHED
NAOREM SHIMRAN CHANU
ABDALLAH ABDALLAH ABDULRAHMAN
ABDUL RAUF SAARA FATHIMA MOHAMMED M
BOGHAWALA JAY VIPUL
MOHAMMED QASIM
GOSWAMI ISHAAN
KANAGAVALLI PRATANYA RAMESH
ABHINANDH BINESH
SARAH PARVESH
VIVEKA RAMKUMAR
BIJU RAYONA CLARA
SAMUEL JACK ABRAHAM
NAISHI NIKLANK KODIA
PILLAI ASHWIN SAJAN
THRISHNA VENUGOPAL
VARGHESE JIYA GEORGE
KUMAR ABHIRAM VINOD
SHIBU JOEL THURUTHIYIL
TEJAS SABU
SASIDHR HAARSHITH SANKAR
AMAN ANAND
PEREIRA ALEXIA REGINA
DIYA BOBBY
ANAGHA DINESH
SHIBU ANN MARIYA
KURUP AISWARYA SAJEEV
MANOJ MEGHA MARIA
AKSHITH RAJESH
MANOJ MELITA MARIYAM
MHASE TANISH MAHENDRA
MULIK DEVI MADHUSUDAN
SAJAL JAYANTH
HAFIZ AHMAD ABBAS
SAMEEHA MOHAMMED
SHREEYA SIRIN
REKHA CAMILLUS SHRUTHI
SHAJI SHANNON VIRUNNANATH
ANJANA BINESH
SINGAMPALLI HEMANT SHARUN
SEQUEIRA REANNE TERESA
T ABIJITH
SALEHA AFSHEEN
PULLUKURUNJIYIL RIYA AUGUSTINE
KHAN MOHAMMED IZAAN
KRISHNA JAMMALAMADAKA VAMSI
BELAYET SUMAIYA MOHAMMAD
SONALI DAS
STONE BENO PRINCE
SAJI LIVIA MARIA
DHAIRYA PATEL
MASCARENHAS ENOCH JOANN
KAHANDAWALA GITHMI NETHSARANI
HARSITH SEKAR
GLAN JOYEL EMMANUEL
HAKIM KHALED ABDUL
ELIYAS RIDA FATHIMA
KAZI ABDUR REHMAAN MANSOOR
MALLANNA BHUVANA RAVI
MAANASHA RAVI CHARDRAN
ANIL ALEESHA
BUTT MOHAMMED MOOSA SAMI ULLAH
MANOJ MERISA ANN
VISHWATH ANBALAGAN
COUTINHO JULIAN MILTON
BHATT KRISHNA BRIJESH
LEISHA KOHLI
BATUL PARSOLA
MUFADDAL PARSOLA
RYAN SINHA
JACOB ARYAN THOMAS
KAVIN KOHLI
JITHU BABU
SUNDUS
QUADRI IRHAM
SHYJU ANNGELA CATHERINE
KASIRAMAN KAVYA
KASIRAMAN KAUSHIK
AMALATH NEERAJ NANDAKUMAR
NAIR ANIRUDH MANOJ
PIMPALE MAITRI KOMAL
MANJUNATH ANGADI
SREEJA KESHETTY
VEETTIL AKSHARA KIZHAKKE
SAM SHEBA ANSA
SIVASHANKAR REVANTH KRISHNA
COUTINHO KEENAN JOSE
HARSHPREET SINGH
VITHAYATHIL HEBA JOYMON
KHAN ZAINUDDIN AHMED
BALAJI LAXMAN
REDDY GOLLA VAIBHAV
MATHEW ABEL CHACKO
MATHEW AGNES TRESSA
MANGALGI ADITYA ANANT
REUBEN SAJU VARGHESE
ALEXANDRU BICHIR
PRATIBHA RAJASEKAR
NAIR SHANKAR RANJITH
KURUVILA JEROME LALU
ABRAHAM GEE VARGHESE
ANURAAG SATHEESH
ALAN DENNIS ADAM
CHENNA ADITI NARENDAR
WILLIAM SHIFRA MARY
VISHNUVARTHAN VENKATESH
DAS RISHAV
BHURA MUSTAFA HAKIMUDDIN
THARACHAN SARA ROS
JOHN JINSA MARY
MANAHIL FIRDOUS
JIPSON ROSE MARIA
GEORGE SARAH MARIAM
NANDANA JAYACHANDRAN
FARHEEN QUADRI
JOE ESHA
SANTOSH KUMAR VISHAL VELIPARAMBIL
SAITHARUN MANIMARAN
NINAN ALEENA BABU
SARANYA KASINADHUNI
AAMNA MALIK MALGUNDKAR
WADHAVKAR TANISHQ AMIT
RAJGOR KARM PUNIT
GOWRI MENON
DILIP MENON
SRIYA GHOSH
SHRIJEETA GHOSH
SHREYA KRISHNA
MOHAMMED WAJIHUDDIN
MAHDI HASSAN
VARUN KAKKAR
DHATRI KAKKAR
NAIR ADITHYA BINOJ
ARJUN BIJU
HAIRSTON JANNA ISABEL
HAIRSTON LEAH GABRIELLA
WEERAKKODY SACHINI VIHARA
UGURAPAU HAYAL
KURUDAMANNIL MIRIAM SOLOMON
SANTHOSH KUMAR VISHAKH VELIPARAMBIL
SHRIKRISHNA GALAGALI
SANJANA RAJKUMAR
SRI VARDHANI JAMMALAMADAKA
RAMSHA TAMZEEN
HUSSAIN MOHAMMED FAROOQ
SINGARAVEL SHALIN KIRAN
SURESH NAYAN THARA
ADITYA DHANASEKHARAN
PANDYA TIRTHKUMAR YOGESHKUMAR
AKIL MUNUSAMY PITCHANDI
AMALATH NAVEEN NANDAKUMAR
MERVYN THOMAS BIVIN
HUSSAIN ZAID JAINUL
HUSSAIN OZAIR JAINUL
VARGHESE ANNETTE ELSA
SHABU SRILAKSHMI MANGALATH
VENKATA SUSHEETHA BANAGANI
AMONKAR ADITYA VASUDEV
KAMLESHBHAI PATEL SHUBHAM
PATEL HRUTWI MRUGESH
RAMANUNNI HARSHA KALATHILTHODY
JANVY JOSE
CHENNA VIGNESH NARENDAR
JASEELA PEETTAKKANDY
RESHMA AJITH
JACOB JULIAN CHRIS
ANURAGINI SURESH
ALAPATT ELSA JOE
DARREL NATHAN DARREL
SARIM SIDDIQUI
SHIBU MERIN SARA
MILAN MATHEW
AUGUSTINE EMMA BIJU
CHOZHIATH JEES JOSEPH
ZAREER AHMED
PATIL OM SATISH
SANJEEV SREEKANTH
MALAVIKA PRADEEP
AGARWAL RASHI RAHUL
JAFFAR ALI SABEEHA FAWZAANA
AJO JEMIMAH GRACE
ALI NISREEN HUZEFA
KHANWALA ZAHABIYA KHUZEMA
KHANWALA FATIMA KHUZEMA
SIVAKUMAR JEEVADITHYAN POMMIAH
KAZI EESA SUHAIL
SIBI KESIA MERY
STALIN SUJITH
STALIN SRUTHI
VISHESHTA MALHOTRA
SANJAY SREEKANTH
GOSWAMI VARADA VAIBHAV
BHATT AASHI
KAREEMUDDIN FAHAD MOHAMMED
DIYA SHARMA
CHACKO IOANN JACOB
THAMBI ALAN JOSHUA
PREETHEEKHA MUTHUSAMY
CHOHAN MOHAMMAD HASHIM
ARNAV GAUTAM
JANANI KUMARAN
KANAKASABAI JAYAMKONDAN
THOMAS BASIL JAISON
AFFAN NAWAB
HAKIM MARIAM ABDUL
AYAAN ADVANI
KONETH SALMON FAISAL
DESAI SHRIHAN PRASAD
AHAMED IQBAL
IZRAH IQBAL
DIYA SANJAYA PULICKAL
NEHA JOHN
KANNAN TANISHKA
SAKTHIVEL KANIHA JOTHI
MATHEW ELAN SHAJI
ZAINAB SAMEER
ABDULLAH SAMEER
MOHAMMED SALAHUDDIN
ANSARI AYAAN MOHAMMAD
HANDE ANANYA ATMABODH
RAM CHODISETTY SATVIK
ACHARYA ADITYA ANANT
MURALI JAI KRISHNAN
MEGHA MURALI
KOSHY SANOY JACOB
ATHARV BOKIL
JAMAL TALAT TAFAZZUL
MOHAN ANJANA KRISHNA
MALLUR ABHIJITH SRINIVAS
JACOB BINITHA ANNA
VIDHYA VENKATESAN
SANDHYA KEEZHATOOR
YUSUF MANSOOR
ABUBAKER HISHAM MUHAMED
REDDY BHAVANA KASI
FATHER'S NAME
MOHAMMED SUHAIL IQBAL
R GOPAKUMAR
BENOY ANTONY ERINJERI
SREEDEV VISHWANATHAN
THOMAS THOMPUMKUZHIYIL KURIEN
SUNIL KUMAR
NANDA KUMAR NARAYANAN
SINGH RAJESH KUMAR
KRISHNADAS BALAKRISHNA MENON
PARENT2637
ADNAN GHAURY
BABY SANTHOSH
RANJIT KUMAR SINGH
PARENT2655
ARUMUGAM SUBBARAYAN
ARUMUGAM SUBBARAYAN
BENNY FRANK VERGHESE
JOHN VIJAYAN
JOHN VIJAYAN
MOHMMED MASOOD AHMAD QUADRI
ABHIJIT YASHWANT BIDWAI
BIJU NARAYANAN KOLARAVEETTIL
SHAMEER MOHAMMAD ANSARI
RAKESH KUMAR VYAS
CHAWDRY MANSOOR MANSOOR
BUTT SAMI ULLAH MATTI ULLAH
KUMAR NAME TO COMPLETE CHILD PRATYUSH
SURESH ALEX M D’SOUZA
KRISHNANKUTTY NAIR JYOTHISH
NAIR RAJESH
RAKESH KUMAR VYAS
ZUBER AHMEED
MARIA GEORGE MATHEW
ARSHAD MAHMOOD
VRAJESH VELLUVA RAYAROTH
SHAHZAD AHMED NOOR
RAMMOHAN RAMADOSS
VELUSAMY GANESH KUMAR
AHMED TANVIR
GEORGE SHALBIN AZHIKKAKATH
SHAIK AKBAR BASHA
SIVA NAGENDRA RAAVI
AMIT CHAWLA
RAGHURAM RAMACHANDRA BHAT
SHAIK MOPHAMMED KHADER BASHA
KANAKUNNUMMAL FAIZAL
BEJOY THOMAS EAPEN
MOHAMMED ASIF MANSOOR DADARKAR
HEGDE PUSHPARAJA
SATHISH KUMAR
NOOR JAMAL
NOOR JAMAL
VENUGOPAL PARAMESWARAKURUP
JAIKUMAR SUNILKUMAR
AHAMED MARAIKHAN ADAM NAGOOR
NAOREM GOPENDRO SINGH
SHEIKH ABDULRAHMAN ABDALLAH
RAUF MOHAMMED ABDUL
BOGHAWALA VIPUL DILIPBHAI
CHOHAN SAMIA MOBEEN
GOSWAMI INDRAJIT
RAMESH BOOPALAN
BALAN BINESH
PARVESH SUBHAN
MURUGANATHAN RAMKUMAR
BIJU KANNEETTUKANDATHIL PETER
SELVARAJ SAMUEL JOHNSON
NIKLANK KIRANCHANDRA KODIA
PILLAI SAJAN SREEDHARAN
VENUGOPAL KURUP
KUMBALAMTHARAYIL GEORGE VARGHESE
ANDOOR VEEDU VINOD KUMAR
KURIAKOSE SHIBU THURUTHY
SABU THIKKALA VEETTIL
SASIDHARAN SANKAR CERAPANI
VIJAYAN ANAND
PEREIRA SIMON ZACHARY
BOBBY DHANYA
DINESAN RAGHAVAN PILLAI
KURIAKOSE SHIBU
KURUP SAJEEV KUMAR BALACHANDRA
KURIEN MANOJ
KRISHNA PILLAI RAJESH KUMAR
JOSEPH MANOJ
MHASE MAHENDRA HARIBHAU
MADHUSUDAN JYOTIRAM MULIK
PARAMBATH JAYANTH
GHULAM ABBAS HAFIZ
MOHAMED HURMATHUNNISA BEGUM
SIRIN KUMAR KRISHNAN
NARAYANAN RAJA
AIKKARA REENA PAUL
BALAN BINESH
SINGAMPALLI GOVINDA RAJULU
STEPHAN KISHOR SEQUEIRA
AYYAVU THENNARASU
ASEEF MOHAMMED
VARGHESE BINDHU PALACHUVATTIL
NASSEM PRAWEZ KHAN
JAMMALAMADAKA SATYA SRINIVAS
HUSSAIN MOHAMMED BELAYET
DAS SUSANTA KUMAR
LUVINGSTONE PETER KINGSTONE
SAJI SANTHY
PATEL MRUGESHKUMAR MANHARLAL
MARK ANTONY MASCARENHAS
KAHANDAWALA SAMAN NILANTHA
SEKAR VEERANAN
KAVUMPURAM GLAN PAUL
HAKIM ABDUL
ELIYAS MOHAMMED ZAFFRULLAH MOHAMMED
KAZI MANSOOR HUSAIN
RAVI MALLANNA
JAYARAM RAJA RAVI CHARDRAN
ANIL NAME TO UPDATE CHILD ALEESHA
BUTT SAMIULLAH
JOSEPH MANOJ
ANBALAGAN SHANMUGAM
JOSE NATIVITY MLANFORD COUTINHO
BRIJESH ARVIND BHATT
GAGAN KOHLI
MURTAZA
MURTAZA
SHAKTI BISWAS SINHA
VINU JACOB THOMAS
GAGAN KOHLI
SHINEY THOMAS
TARIQ AHMED GHORI
PARVEZ QUADRI
SHYJU THOMAS
SWAMINATHAN KASIRAMAN
SWAMINATHAN KASIRAMAN
AMALATH NANDAKUMAR
MANOJ MOHAN NAIR
KOMAL ANANT PIMPALE
SHIVAKUMAR ANGADI
RAJU KESHETTY
SRINIVASAN MOOLAKKE VEEDU
SAYED SAM
SIVA SHANKAR MANI
JOSE NATIVITY M COUTINHO
BHUPENDER SINGH
PAULOSE JOYMON VITHAYATHIL
KHAN SAIFUDDIN ALI AHMED
KRISHNAN BALAJI
GOLLA AMARANATHA REDDY
ANIL MATHEW
MATHEW ANIL
ANANT PRALHADACHARYA MANGALGI
SAJU VARGHESE
TIBERIU BICHIR
RAJASEKAR JAYANANDHAN
RANJITH RADHAKRISHNAN
KURUVILA LALU GEORGE
VARGHESE PALLATH
MUTHUSWAMY SATHEESH
PAPPACHAN ALAN
NARENDAR AGAYYA CHENNA
DANIEL WILLIAM GEORGE
R VENKATESH
DAS ANUP KUMAR
HAKIMUDDIN HUSSAINI BHURA
THARACHAN MATHEW PARAYIL
PULICKAL JOHN
FIRDOUS AHMAD
JOHN JIPSON
GEORGE JACOB
JAYACHANDRAN P KUNHIKANNAN
PARVEZ QUADRI
JOE JACOB
SANTHOSHKUMAR VELIPARAMBIL PEETHAMBARADAS
MANIMARAN NAGASUNDARAM
BABU NINAN
KIRAN KASINADHUNI
MALGUNDKAR MALIK IBRAHIM
WADHAVKAR AMIT ARUN
RAJGOR PUNIT
NARAYAN ARUN KUMAR
NARAYAN ARUN KUMAR
SABYASACHI GHOSH
SABYASACHI GHOSH
KRISHNA KUMAR VISWANATHAN
MOHAMMED ANWAR UDDIN
HOSSAIN MOHAMMED AKTAR
KAKKAR MANOJ KUMAR
KAKKAR MANOJ KUMAR
BINOJ KUMAR NARAYANAN NAIR
KOLARAVEETTIL BIJU NARAYANAN
HAIRSTON AUDIE LEE
HAIRSTON AUDIE LEE
WEERAKKODY SUDATH ROHAN
UGGURAAPU ANJANEYULU
SOLOMON KOSHY KURUDAMANNIL
SANTHOSH KUMAR VELIPARAMBIL PEETHAMBARADAS
MUDDUVITHAL SHUKACHARYA GALAGALI
RAJKUMAR SUBBURAMAN
JAMMALAMADAKA SATYA SRINIVAS
MOHAMMED MUFAKHAM HUSSAIN
MOHAMMED MUFAKHAM HUSSAIN
SHANMUGAM SINGARAVEL
SURESH KUMARAN
SUNDARAM R DHANASEKHARAN
PANDYA YOGESHKUMAR BHAVENDRA
MUNUSAMY PITCHANDI
AMALATH NANDAKUMAR
THOMAS BIVIN VERGHESE
JAINUL HUSSAIN ABDUL WAHID
JAINUL HUSSAIN ABDUL WAHID
MANOJ VARGHESE
SHABU MANGALATH RAGAVAN NAIR
VENKATA PRABHAKAR BANAGANI
AMONKER VASUDEV PANDURANG
DAHYAHBHAI PATEL KAMLESHBHAI
PATEL MRUGESHKUMAR MANHARLAL
RAMANUNNI KANJIRANKAT
JOSE JACOB
NARENDAR AGAYYA CHENNA
THAYULLATHIL MOIDEEN
PAUL AJIT
VINU JACOB THOMAS
SUNDARAM SURESH
JOE JACOB
DARREL CHRISTOPHER D’SOUSA
MOHAMMAD ARSHAD SIDDIQUI
SHIBU SIMON
THAIKKATTIL VAKKEY MATHEW
BIJU AUGUSTINE AUGUSTINE
CHOZHIYATH JOSEPH LALJO
MOHAMMED KAWSAR
SATISH GOPICHAND PATIL
SREEKANTH SWAMINATHAN
PRADEEP KUMAR KUMAR
RAHUL VINAY AGARWAL
JAFFAR ALI SABEEHA FAWZAANA
JACOB BIJI
ALI HUZEFA ISMAIL
KHUZEMA ALI HUSAIN KHANWALA
KHUZEMA ALI HUSAIN KHANWALA
SIVAKUMAR POMMIAH
SUHAIL AHMED DAWOOD KAZI
ALEX SIBI
VALUSAMY STALIN
STALIN VALUSAMY
MALHOTRA RAHUL
SREEKANTH SWAMINATHAN
GOSWAMI VAIBHAV ANANDRAO
BHATT NAME TO UPDATE CHILD AASHI
MOHAMMED KAREEMUDDIN
SHARMA BALJEET
MANNAKUZHIYIL CHACKO JACOB
THAMBI PRAKASH
MUTHUSAMY MUTHIAH
CHOHAN SAMIA MOBEEN
AJAY GAUTAM
KUMARAN MANI
JAYAMKONDAN KANAKASABAI
THOMAS JAISON
QAISER NAWAB ALAM
HAKIM ABDUL
SURESH KUMAR ADVANI
KONATHU FAISAL
DESAI PRASAD JAGANNATH
MOHAMMED IQBAL ABDULKHADER
MOHAMMED IQBAL ABDULKHADER
PULICKAL SANJAYA JACOB
JOHN PARAYIL YOHANNAN
ROUGANATHAN KANNAN
KARUPPALAH SAKTHIVEL
SHAJI MATHEW
SAMEER AFZAL
SAMEER AFZAL
MOHAMMED ANWAR UDDIN
SHAMEER MOHAMMAD ANSARI
HANDE ATMABODH
CHODISETTY VENKATA TRINADHULU
ANANT RAMAKANT ACHARYA
M V MURALI
M V MURALI
PUNNAMOOTTIL JACOB KOSHY
SACHIN BOKIL
JAMAL TAFAZZUL ASLAM
KRISHNA IYER MOHAN
SRINIVAS KRISHNAMURTHY MALLUR
JACOB GEORGE
SRINIVASAN VENKATESAN
SUDHEENDRAN KUNNATH
YUSUF
MOHAMED ABUBAKKER ASHIF H
KASI REDDY RAMESH REDDY
DATE OF ADMISSION
26-Aug-09
27-Jan-11
09-Mar-09
31-Aug-09
03-Mar-10
08-Sep-09
29-May-11
01-Dec-06
31-Aug-08
03-Apr-10
07-Mar-11
01-Apr-10
02-Oct-06
08-Apr-10
09-Jan-11
09-Jan-11
16-Sep-06
29-Aug-09
29-Aug-09
30-Mar-08
04-Apr-11
29-Sep-10
29-Nov-10
01-Apr-11
06-Mar-11
07-Mar-11
04-Sep-11
01-Feb-09
12-Feb-09
14-Feb-10
12-Feb-07
10-Mar-10
10-Oct-10
18-Feb-07
08-Jan-11
18-Jan-11
14-Feb-09
19-Sep-10
17-Sep-11
09-Jan-12
12-Apr-11
01-May-11
22-Dec-10
22-Dec-10
05-Apr-11
14-Sep-11
12-Jan-10
13-Dec-07
19-Sep-10
09-Dec-10
31-Jan-11
31-Jan-11
20-Feb-11
06-Apr-11
09-Apr-11
11-Apr-11
10-May-11
13-Sep-11
10-Mar-09
03-Jun-09
20-Oct-09
01-Apr-11
07-Apr-10
25-Nov-09
25-Nov-09
01-Dec-09
01-Dec-09
02-Dec-09
06-Dec-09
06-Dec-09
08-Dec-09
09-Dec-09
10-Dec-09
04-Jan-10
04-Jan-10
04-Jan-10
13-Apr-11
06-Jan-10
06-Jan-10
06-Jan-10
10-Jan-10
10-Jan-10
11-Jan-10
11-Jan-10
11-Jan-10
12-Jan-10
14-Jan-10
17-Jan-10
15-Jan-10
20-Jan-10
24-Jan-10
25-Jan-10
07-Apr-10
31-Jan-10
17-Feb-10
18-Feb-10
21-Aug-10
11-Jun-10
09-Sep-10
16-Sep-10
19-Sep-10
21-Sep-10
01-Apr-11
03-Oct-10
11-Jan-11
30-Jan-11
03-Feb-11
16-Feb-11
16-Feb-11
07-Mar-11
09-Mar-11
15-Mar-11
27-Mar-11
14-Jun-11
03-Sep-11
31-Mar-11
04-Jan-12
04-Jan-10
12-Jan-10
17-Mar-11
12-Jan-09
10-Jun-09
10-Jun-09
24-Oct-09
06-Dec-09
09-Dec-09
13-Feb-11
22-Mar-11
09-Apr-11
25-Jan-11
27-Aug-06
23-Jan-08
10-Jun-08
02-Aug-08
03-Jan-09
06-Apr-09
07-Sep-09
01-Sep-10
31-Jan-11
22-Feb-11
07-Mar-11
09-Jan-07
26-Aug-07
05-Apr-11
06-Dec-11
09-Jan-08
12-Jan-08
13-Jan-08
08-Apr-08
28-Jan-09
07-Mar-09
02-Sep-09
19-Dec-09
16-Jan-10
04-Apr-10
01-Apr-10
01-Apr-10
04-Dec-10
06-Jan-07
10-Feb-11
01-Aug-11
02-Sep-09
21-Jan-08
09-Feb-08
23-Nov-09
15-Jan-11
22-Feb-11
08-Mar-11
09-Apr-11
30-Apr-07
02-Sep-07
06-Dec-09
04-Jan-10
17-Jun-10
23-Nov-10
05-Sep-11
10-Sep-11
14-Jan-08
19-Jan-08
27-Dec-08
27-Dec-08
19-Oct-09
10-Nov-09
28-Mar-10
01-Apr-10
01-Apr-10
16-Feb-11
20-Feb-11
08-Sep-11
08-Sep-11
22-Sep-11
29-Sep-11
10-May-07
02-Sep-07
07-Apr-10
02-Jun-11
05-Jan-08
12-Jan-08
12-Jan-08
20-Jan-08
07-Feb-08
26-Apr-08
10-May-08
07-Jun-08
10-Jun-08
13-Nov-08
02-Feb-09
02-Feb-09
01-Jun-09
18-Aug-09
03-Sep-09
09-Dec-06
07-Nov-09
23-Nov-09
06-Mar-10
22-Jun-10
04-Dec-10
16-Apr-11
01-Feb-07
24-Mar-07
15-Apr-07
30-Apr-07
01-Apr-11
17-Mar-10
17-Jan-10
17-Jan-10
16-Feb-10
01-Apr-11
23-Sep-10
11-Nov-10
27-Jan-11
10-Mar-11
17-May-11
14-Sep-11
14-Sep-11
23-Oct-11
19-Jan-08
19-Jan-08
09-Sep-08
06-Jan-11
13-Sep-11
08-Oct-11
09-Oct-11
01-Jul-07
27-Jan-11
16-Feb-11
03-Sep-11
01-Dec-07
10-May-08
03-Jan-09
22-Nov-09
15-Dec-09
02-Jun-10
29-Nov-10
22-Dec-10
23-Dec-10
30-Jan-11
24-Feb-11
07-Mar-11
13-Mar-11
07-Sep-11
01-Nov-11
06-Nov-08
06-Nov-08
06-Jan-09
01-Apr-09
08-Sep-11
08-Sep-11
02-Oct-08
11-Jun-09
11-Jun-09
10-Nov-09
06-Mar-10
03-May-10
10-Feb-11
10-Feb-11
02-Jan-07
02-Jan-07
29-Jan-07
23-Jul-07
21-Jan-07
11-Feb-07
12-Feb-07
15-Feb-07
17-Feb-07
22-Feb-07
29-Mar-07
20-May-07
20-Aug-07
TC NO
2011-2012/00056
2011-2012/00106
2011-2012/00040
2011-2012/00042
2011-2012/00044
2011-2012/00045
2011-2012/00046
2011-2012/00259
2011-2012/00047
2011-2012/00048
2011-2012/00049
2011-2012/00050
2011-2012/00051
2011-2012/00052
2011-2012/00053
2011-2012/00054
2011-2012/00055
2011-2012/00057
2011-2012/00058
2013-2014/00876
2011-2012/00059
2011-2012/00063
2011-2012/00061
2011-2012/00062
2011-2012/00064
2011-2012/00065
2011-2012/00067
2011-2012/00068
2015-2016/02243
2011-2012/00070
2011-2012/00073
2011-2012/00072
2011-2012/00075
2011-2012/00076
2011-2012/00077
2011-2012/00078
2011-2012/00079
2011-2012/00080
2011-2012/00081
2011-2012/00082
2011-2012/00083
2011-2012/00087
2011-2012/00086
2011-2012/00090
2011-2012/00091
2011-2012/00092
2011-2012/00094
2015-2016/02255
2015-2016/02256
2015-2016/02259
2015-2016/02260
2011-2012/00096
2015-2016/02266
2015-2016/02267
2011-2012/00093
2015-2016/02268
2015-2016/02273
2012-2013/00353
2012-2013/00332
2012-2013/00354
2012-2013/00339
2012-2013/00361
2012-2013/00336
2012-2013/00352
2012-2013/00337
2012-2013/00358
2012-2013/00333
2012-2013/00342
2011-2012/00099
2012-2013/00360
2012-2013/00355
2012-2013/00344
2012-2013/00351
2012-2013/00343
2012-2013/00349
2012-2013/00341
2012-2013/00331
2012-2013/00330
2012-2013/00359
2012-2013/00356
2012-2013/00340
2012-2013/00348
2012-2013/00357
2012-2013/00372
2012-2013/00373
2012-2013/00368
2012-2013/00371
2012-2013/00369
2012-2013/00370
2012-2013/00374
2012-2013/00375
2012-2013/00366
2012-2013/00345
2012-2013/00347
2012-2013/00350
2012-2013/00377
2012-2013/00385
2012-2013/00383
2011-2012/00101
2012-2013/00379
2012-2013/00378
2012-2013/00387
2012-2013/00386
2011-2012/00098
2011-2012/00108
2012-2013/00338
2011-2012/00104
2012-2013/00389
2012-2013/00381
2012-2013/00380
2012-2013/00382
2011-2012/00105
2012-2013/00408
2011-2012/00097
2012-2013/00388
2012-2013/00310
2011-2012/00100
2011-2012/00102
2011-2012/00103
2011-2012/00111
2011-2012/00115
2011-2012/00114
2011-2012/00116
2011-2012/00117
2011-2012/00112
2011-2012/00121
2011-2012/00120
2011-2012/00118
2011-2012/00109
2011-2012/00126
2011-2012/00127
2011-2012/00129
2011-2012/00132
2011-2012/00130
2011-2012/00136
2011-2012/00131
2011-2012/00134
2011-2012/00128
2011-2012/00133
2011-2012/00123
2011-2012/00137
2011-2012/00135
2011-2012/00125
2011-2012/00124
2011-2012/00153
2011-2012/00146
2011-2012/00147
2011-2012/00148
2011-2012/00145
2011-2012/00139
2011-2012/00141
2011-2012/00140
2011-2012/00154
2011-2012/00138
2011-2012/00150
2011-2012/00152
2011-2012/00151
2011-2012/00143
2011-2012/00142
2011-2012/00149
2011-2012/00155
2011-2012/00160
2011-2012/00158
2011-2012/00157
2011-2012/00161
2011-2012/00181
2011-2012/00162
2011-2012/00159
2011-2012/00182
2011-2012/00171
2011-2012/00189
2011-2012/00188
2011-2012/00190
2011-2012/00193
2011-2012/00191
2011-2012/00192
2011-2012/00200
2011-2012/00199
2011-2012/00202
2011-2012/00203
2015-2016/02236
2014-2015/01675
2011-2012/00195
2011-2012/00201
2011-2012/00198
2015-2016/02262
2015-2016/02263
2015-2016/02272
2015-2016/02271
2015-2016/02274
2015-2016/02275
2011-2012/00197
2011-2012/00204
2011-2012/00196
2011-2012/00194
2011-2012/00165
2011-2012/00227
2011-2012/00228
2011-2012/00164
2011-2012/00180
2011-2012/00168
2011-2012/00169
2011-2012/00210
2011-2012/00170
2011-2012/00176
2011-2012/00225
2011-2012/00226
2011-2012/00174
2011-2012/00172
2011-2012/00207
2011-2012/00167
2011-2012/00177
2011-2012/00187
2011-2012/00178
2011-2012/00179
2011-2012/00163
2011-2012/00173
2011-2012/00166
2011-2012/00212
2011-2012/00175
2011-2012/00183
2011-2012/00218
2011-2012/00221
2011-2012/00220
2011-2012/00208
2011-2012/00223
2011-2012/00219
2011-2012/00215
2011-2012/00206
2011-2012/00224
2011-2012/00214
2011-2012/00205
2011-2012/00211
2011-2012/00213
2011-2012/00216
2011-2012/00239
2011-2012/00238
2011-2012/00232
2011-2012/00237
2011-2012/00240
2011-2012/00235
2011-2012/00236
2011-2012/00233
2011-2012/00230
2011-2012/00231
2011-2012/00234
2011-2012/00248
2011-2012/00255
2011-2012/00256
2011-2012/00243
2011-2012/00250
2011-2012/00254
2011-2012/00242
2011-2012/00245
2011-2012/00244
2011-2012/00249
2011-2012/00247
2011-2012/00252
2011-2012/00251
2011-2012/00253
2011-2012/00241
2011-2012/00264
2011-2012/00263
2011-2012/00261
2011-2012/00260
2011-2012/00265
2011-2012/00258
2015-2016/02230
2015-2016/02234
2015-2016/02235
2015-2016/02237
2015-2016/02246
2015-2016/02250
2011-2012/00266
2011-2012/00267
2011-2012/00268
2011-2012/00269
2015-2016/02205
2015-2016/02207
2015-2016/02208
2015-2016/02209
2015-2016/02211
2015-2016/02213
2015-2016/02214
2015-2016/02215
2015-2016/02220
2015-2016/02222
2015-2016/02226
DATE OF LEAVING THE SCHOOL
30-Jun-11
30-Jun-11
31-Aug-11
05-Sep-11
15-Sep-11
17-Sep-11
28-Sep-11
29-Sep-11
30-Sep-11
04-Oct-11
10-Oct-11
30-Oct-11
31-Oct-11
02-Nov-11
10-Nov-11
19-Nov-11
22-Nov-11
29-Nov-11
29-Nov-11
30-Nov-11
30-Nov-11
01-Dec-11
01-Dec-11
01-Dec-11
01-Dec-11
22-Dec-11
28-Dec-11
29-Dec-11
29-Dec-11
01-Jan-12
05-Jan-12
07-Jan-12
07-Jan-12
13-Jan-12
14-Jan-12
16-Jan-12
23-Jan-12
29-Jan-12
30-Jan-12
15-Feb-12
19-Feb-12
21-Feb-12
01-Mar-12
01-Mar-12
08-Mar-12
11-Mar-12
13-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
15-Mar-12
17-Mar-12
17-Mar-12
17-Mar-12
19-Mar-12
19-Mar-12
19-Mar-12
19-Mar-12
19-Mar-12
19-Mar-12
19-Mar-12
19-Mar-12
19-Mar-12
19-Mar-12
20-Mar-12
20-Mar-12
20-Mar-12
20-Mar-12
20-Mar-12
20-Mar-12
20-Mar-12
20-Mar-12
20-Mar-12
20-Mar-12
20-Mar-12
20-Mar-12
20-Mar-12
20-Mar-12
20-Mar-12
21-Mar-12
21-Mar-12
21-Mar-12
21-Mar-12
21-Mar-12
21-Mar-12
21-Mar-12
21-Mar-12
21-Mar-12
21-Mar-12
21-Mar-12
21-Mar-12
21-Mar-12
21-Mar-12
21-Mar-12
21-Mar-12
22-Mar-12
23-Mar-12
23-Mar-12
23-Mar-12
23-Mar-12
23-Mar-12
23-Mar-12
23-Mar-12
23-Mar-12
23-Mar-12
24-Mar-12
24-Mar-12
24-Mar-12
24-Mar-12
24-Mar-12
24-Mar-12
25-Mar-12
25-Mar-12
25-Mar-12
25-Mar-12
25-Mar-12
25-Mar-12
25-Mar-12
25-Mar-12
25-Mar-12
25-Mar-12
25-Mar-12
25-Mar-12
25-Mar-12
25-Mar-12
25-Mar-12
25-Mar-12
25-Mar-12
25-Mar-12
25-Mar-12
26-Mar-12
26-Mar-12
26-Mar-12
26-Mar-12
26-Mar-12
26-Mar-12
26-Mar-12
26-Mar-12
26-Mar-12
26-Mar-12
26-Mar-12
26-Mar-12
26-Mar-12
26-Mar-12
26-Mar-12
26-Mar-12
26-Mar-12
26-Mar-12
26-Mar-12
26-Mar-12
26-Mar-12
26-Mar-12
26-Mar-12
26-Mar-12
26-Mar-12
26-Mar-12
26-Mar-12
26-Mar-12
26-Mar-12
26-Mar-12
26-Mar-12
26-Mar-12
26-Mar-12
26-Mar-12
26-Mar-12
26-Mar-12
26-Mar-12
26-Mar-12
26-Mar-12
26-Mar-12
27-Mar-12
27-Mar-12
27-Mar-12
27-Mar-12
27-Mar-12
27-Mar-12
27-Mar-12
27-Mar-12
27-Mar-12
27-Mar-12
27-Mar-12
28-Mar-12
28-Mar-12
28-Mar-12
28-Mar-12
28-Mar-12
28-Mar-12
28-Mar-12
28-Mar-12
28-Mar-12
28-Mar-12
28-Mar-12
28-Mar-12
28-Mar-12
28-Mar-12
28-Mar-12
29-Mar-12
29-Mar-12
29-Mar-12
29-Mar-12
29-Mar-12
29-Mar-12
31-Mar-12
31-Mar-12
31-Mar-12
31-Mar-12
31-Mar-12
31-Mar-12
31-Mar-12
31-Mar-12
31-Mar-12
31-Mar-12
31-Mar-12
31-Mar-12
31-Mar-12
31-Mar-12
31-Mar-12
31-Mar-12
31-Mar-12
31-Mar-12
31-Mar-12
31-Mar-12
31-Mar-12
REASON OF LEAVING
PARENT`S REQUEST
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENTS REQUEST
RELOCATING TO OTHER COUNTRY
RELOCATING TO AUSTRALIA
RELOCATING TO DUBAI
RELOCATION TO QATAR
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
TRANSFER TO IES
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
RELOCATING TO INDIA
RELOCATING TO OTHER COUNTRY
PARENTS REQUEST
RELOCATING TO OTHER COUNTRY
RELOCATING TO INDIA
PARENT`S REQUEST
RELOCATING TO INDIA
RELOCATING TO INDIA
Relocating to other country.
PARENT`S REQUEST
UNKNOWN
NOT KNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
SHIFTED TO JACK AND JILL
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
PARENT`S REQUEST
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
PARNET`S REQUEST
PARENTS REQUEST
RELOCATING TO OTHER COUNTRY
RELOCATING TO INDIA
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENTS REQUEST
LOCATING TO OTHER COUNTRY
RELOCATING TO INDIA
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
PARENT REQUEST.
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
PARENT REQUEST.
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
PARENT REQUEST.
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENT”S REQUEST ( FAIPS – DPS )
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENT REQUEST
PARENT REQUEST
PARENT REQUEST
PARENT REQUEST
PARENT REQUEST
PARENT REQUEST
PARENT REQUEST
PARENT REQUEST
PARENT REQUEST
PARENTS REQUEST ( INDIAN INTERNATIONAL SCHOOL)
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENT REQUEST
PARENT REQUEST
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENT REQUEST
PARENT REQUEST
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENT REQUEST
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENT REQUEST
PARENT REQUEST
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENT REQUEST
PARENT REQUEST
PARENT REQUEST
PARENT REQUEST
PARENT REQUEST
PARENT REQUEST
PARENT REQUEST
PARENT REQUEST
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENT REQUEST
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENTS REQUEST
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENT’S WISH (FAIPS – DPS)
PARENTS WISH ( FAIPS – DPS)
PARENT’S WISH ( FAIPS – DPS )
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENT’S WISH ( FAIPS – DPS )
PARENT’S WISH (FAIPS – DPS)
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
PARENTS REQUEST
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENT’S WISH ( GULF INDIAN SCHOOL )
PARENT’S WISH.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENT REQUEST.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENTS REQUEST
PARENT REQUEST.
PARENTS REQUEST
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENT’S WISH (FAIPS – DPS )
PARENT’S WISH (GULF INDIAN SCHOOL )
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENT’S WISH ( FAIPS – DPS)
PARENT’S WISH ( GULF INDIAN SCHOOL )
PARENT’S WISH (INDIAN LEARNERS OWN ACADEMY).
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENT’S WISH (FAIPS -DPS )
PARENT’S WISH (FAIPS – DPS )
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENT’S WISH (INDIA INTERNATIONAL SCHOOL )
PARENT’S WISH (INDIAN LEARNERS OWN ACADEMY)
PARENT’S WISH (FAIPS – DPS)
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENT REQUEST.
PARENT REQUEST.
PARENT REQUEST.
PARENT REQUEST.
PARENT REQUEST.
PARENT’S WISH ( FAIPS – DPS)
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENT’S WISH ( INDIA INTERNATIONAL SCHOOL )
PARENT REQUEST.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENT REQUEST.
PARENTS WISH ( FAIPS – DPS )
RELOCATING TO INDIA.
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
PARENTS WISH ( FAIPS – DPS)
PARENTS WISH ( FAIPS – DPS ).
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
PARENTS WISH ( FAIPS – DPS ).
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENT’S WISH ( FAIPS – DPS).
PARENTS WISH
PARENT REQUEST.
PARENT REQUEST.
PARENT REQUEST.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
Relocating to other country.
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
PARENT REQUEST.
PARENT REQUEST.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY
RELOCATING TO ANOTHER COUNTRY